14 maja o godzinie 18.00 w Kawiarni&Księgarni „Między Słowami” w Lublinie odbędzie się spotkanie z autorami utworów i przekładów z łaciny i greki, zamieszczonych w książce Wykładnia, czyli jak wykładać metrykę.

Wieczór autorski będzie połączony z V edycją poetyckich warsztatów interpretacyjno-translatorskich prowadzonych przez dr Agatę Łukę z Instytutu Filologii Klasycznej KUL. Tytuł tegorocznej edycji: „Pisane na serwetkach”.