SKN Historyków Starożytności, SKN „Oikumene” i SKN Mediewistów serdecznie zapraszają na III Ogólnopolską Interdyscyplinarną Studencko – Doktorancką Konferencję Mediterranistyczną, która odbędzie się w dniach 30 maja – 1 czerwca 2014 roku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Tegoroczna konferencja będzie przebiegać pod hasłem Citius, Altius, Fortius. Zgłoszenia przesyłać należy do 18 maja 2014 r.

Więcej informacji: strona konferencji