W dniach 1-2 kwietnia 2014 r. w Poznaniu odbędzie się konferencja pt. Aforyzm europejski. Stanisław Jerzy Lec – in memoriam. W trakcie konferencji wygłoszone zostaną m.in. następujące referaty: 

  • Krystyna Bartol (UAM), Aforyzm jako upamiętnienie. Kilka uwag o starogreckich początkach
  • Elżbieta Wesołowska (UAM), Seneka – maksymalny dawca maksym

Program konferencji: strona Instytutu Filologii Polskiej UAM.