Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Filologicznego serdecznie zaprasza na wykład pt. Pomiędzy cesarskim sądem a wioskowym arbitrażem. Wymiar sprawiedliwości w późnej starożytności: studium przypadków z archiwów Dioskorosa, który wygłosi dr hab. Jakub Urbanik. Wykład odbędzie się  we wtorek 8 kwietnia 2014 r. o godz. 17.30 w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UAM, Collegium Maius, ul. Fredry 10, w sali 328.