Zakład Historii Języka Polskiego UAM zaprasza na pierwszą ogólnopolską konferencję historycznojęzykową z cyklu „Staropolskie spotkania językoznawcze” zatytułowaną Jak badać teksty staropolskie? Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 maja 2014 roku w Poznaniu. Tematy referatów wraz z krótkim streszczeniem pocztą elektroniczną należy nadsyłać do końca stycznia 2014 roku. Więcej informacji: strona konferencji