Redakcja czasopisma Starożytności uprzejmie informuje, że zbiera materiały do tomu Magna Germania. Studia z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej w starożytności, którego publikacja jest planowana na rok 2015. Teksty należy przysyłać do końca marca 2015 r. na adres redakcji (redakcja@starozytnosci.pl).