W ramach spotkań Krakowskiego Koła PTF 14 stycznia 2014 o godz. 18.00 dr Jacek Hajduk wygłosi wykład pt. Kategoria narracji w literaturoznawstwie i dziedzinach pokrewnych, czyli powrót do Arystotelesa. Wykład odbędzie się w Instytucie Filologii Klasycznej UJ (w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ na ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, sala 0094).