Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie serdecznie zaprasza na otwarte spotkania naukowe filologii klasycznej w dniu 13 stycznia 2014, godz. 16.30, sala 043 (ul. Dewajtis 5, stary budynek). Z referatem zatytułowanym Kronika Benedykta ze św. Andrzeja – uniwersalna, czy lokalna? wystąpi dr Beata Spieralska-Kasprzyk (WNH UKSW).