Nakładem Wydawnictwa UMK ukazała się praca zbiorowa pt. Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku pod redakcją Romana Czai i Andrzeja Radzimińskiego (Toruń 2013, ss. 572). 

Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku
Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku

Szczegółowe informacje wraz ze spisem treści: strona wydawnictwa.