Nakładem wydawnictwa Towarszystwa Naukowego Societas Vistulana ukazała się praca zbiorowa pt. Ecclesia semper reformanda. Kryzysy i reformy średniowiecznego Kościoła pod redakcją Grzegorza Rysia, Tomasza Gałuszki i Tomasza Graffa (Kraków 2013, ss. 536). 

Ecclesia semper reformanda. Kryzysy i reformy średniowiecznego Kościoła
Ecclesia semper reformanda. Kryzysy i reformy średniowiecznego Kościoła

Szczegółowe informacje wraz ze spisem treści znajdują się na stronie wydawnictwa.