Nakładem wydawnictwa Avalon ukazała się książka Jarosława Nikodema pt. Witold. Wielki książę litewski (Kraków 2013, ss. 512). 

Jarosław Nikodem, Witold. Wielki książę litewski
Jarosław Nikodem, Witold. Wielki książę litewski

Nota wydawnicza:

Prezentowana biografia ukazuje burzliwe losy wielkiego księcia Aleksandra-Witolda, syna Kiejstuta, niedoszłego króla Litwy. Autora interesuje przede wszystkim polityczna strona działalności bohatera. Kreśląc portret Witolda, jednej z najważniejszych postaci późnośredniowiecznych dziejów Europy Środkowo-Wschodniej, zwraca szczególną uwagę na dwie kwestie: politykę dynastyczną Kiejstutowicza i jego stosunek do Władysława Jagiełły, a tym samym do unii polsko-litewskiej.

Szczegółowe informacje: strona wydawnictwa.