W ramach posiedzeń Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN dr. hab. Teresa Szostek (prof. UWr) wygłosi 7 grudnia 2013 r. wykład pt. Rękopisy „Gesta Romanorum” w polskich bibliotekach. Wszystkie posiedzenia KNoKA odbywają się o godz. 11.30 w sali nr 6 im. K. Kumanieckiego w budynku Instytutu Filologii Klasycznej UW (I piętro), ul. Krakowskie Przedmieście 1, w Warszawie. Więcej informacji: harmonogram posiedzeń