Sekcja Historii Starożytnej KNHS UJ zaprasza na slajdowisko podsumowujące IV Wyprawę Starożytniczą do Włoch pt. Starożytne Lacjum i jego mieszkańcy. Spotkanie, które poprowadzi Bartosz Kołoczek, odbędzie się w czwartek 28 listopada 2013 r. o godz. 17.30 w lokalu KNHS UJ (Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13, s. 21, niski parter).