W dniach 13-15 listopada 2013 r. odbywać się będą w Krakowie XVI Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich pod hasłem Pismo, lektura, biblioteka. Obrady odbywać się będą w Bibliotece Jagiellońskiej (al. Mickiewicza 22, wejście od ul. Oleandry). Wśród referatów znajdują się m.in. wystąpienia podejmujące problem recepcji autorów klasycznych w średniowieczu.

Program Spotkań:

Pobierz plik na Classica Mediaevalia et cetera