Pracownia Badań nad Tradycją Oralną UWr zaprasza do udziału w ogólnopolskim seminarium naukowym pt. Metodologie badań nad tradycją oralną. Seminarium odbędzie się we Wrocławiu dnia 21 listopada 2013 r. w budynku Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr przy ul. Komuny Paryskiej 21 w godzinach 10:00-18:00.