Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (UMK w Toruniu) zaprasza na konferencję naukową pt. Czystość i brud. Higiena w średniowieczu, która odbędzie się w dniach 11 – 12 września 2014 r. w Bydgoszczy. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji winny przesłać do 15 stycznia 2014 r. formularz zgłoszeniowy wraz ze streszczeniem (1500 znaków) proponowanego referatu.

Czystość i brud. Higiena w średniowieczu by Classica Mediaevalia et cetera

Szczegółowe informacje: strona konferencji