Zakład Historii Starożytnej Uniwersytetu Warszawskiego i Koło Starożytnicze Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na referat Theomachoi – herosi dawnych lat w świecie Iliady i Odysei, który wygłosi Katarzyna Wiśniewska. Spotkanie odbędzie się 7 listopada 2013 r. o godzinie 18:30 w sali nr 6 Instytutu Filologii Klasycznej UW (ul. Krakowskie Przedmieście 1). Po referacie przewidziano czas na dyskusję.

Streszczenie wykładu:
„W Iliadzie i Odysei obok herosów trojańskich pojawiają się w krótkich wzmiankach bohaterowie z poprzedniego pokolenia. Bohaterowie ci są nie tylko dużo potężniejsi od swoich potomków, ale dokonują czynów dla tamtych właściwie niewyobrażalnych – walczą z bogami. Przyglądając się ustępom poświęconym dawnym herosom można dostrzec, że różnic między dwoma pokoleniami jest więcej i że świat theomachoi minął całkowicie. Uważam, że obraz tego dawnego pokolenia został zbudowany przez Homera w sposób spójny i konsekwentny – w moim wystąpieniu spróbuję objaśnić, dlaczego jego rola jest dla utworów istotna.”