Katedra Historii Średniowiecznej oraz Katedra Historii Polski Najnowszej Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają na konferencję naukową Kazimierz Zakrzewski . Historia i polityka. Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2013 r. w Centrum  Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ (ul. Rogowska 26, 91- 529 Łódź)


Program konferencji:

15 listopada, piątek.
10.00 – Otwarcie konferencji
10.15 – Małgorzata Dąbrowska (UŁ) Zagajenie
Halina Evert-Kappesowa – uczennica Haleckiego i Zakrzewskiego
10. 30 Maciej Janik (UJ)
Fizyka i historia. W kręgu rodzinnym Kazimierza Zakrzewskiego
11.00 Lidia Korczak (UJ)
Stanisław Zakrzewski. Człowiek i jego dzieło
Dyskusja. Przerwa kawowa.
11.45 Marcin Pawlak (UMK)
Kazimierz Zakrzewski badacz antyku
12.15 Michał Kozłowski (Lublin)
Kazimierz Zakrzewski na tle badaczy starożytności okresu międzywojennego
12.45 Jan Prostko-Prostyński (UAM)
Upadek świata antycznego i początki Bizancjum w badaniach Kazimierza Zakrzewskiego
13.15 Maciej Salamon (UJ)
Kazimierza Zakrzewskiego wizja średniowiecznego Bizancjum
Dyskusja
14.00 – 15.00 Obiad
15.00 Grzegorz Mazur (UJ)
Kazmimierz Zakrzewski na lwowskiej scenie politycznej.
15.30 Tadeusz P. Rutkowski (UW)
Kazimierz Zakrzewski na Uniwersytecie Warszawskim
16.00 Grzegorz Zackiewicz (UwB)
Przełomowe momenty w biografii Zakrzewskiego
16.30 Rafał Chwedoruk (UW)
Francuscy ideowi mistrzowie Zakrzewskiego: Sorel, Berth, Valois.
17.00 Przemysław Waingertner (UŁ)
„Syndykalne państwo wytwórców” . Analiza koncepcji ustrojowych Kazimierza Zakrzewskiego
Dyskusja, Przerwa kawowa
17.45 Tomasz Romanowicz (UŁ)
Kazimierz Zakrzewski i Związek Związków Zawodowych
18.15 Marek Kornat (UKSW)
Ustroje totalistyczne w spojrzeniu Kazimierza Zakrzewskiego
18.45 Przemysław Wywiał ( Muzeum AK, Kraków)
Kazimierz Zakrzewski w czasie II wojny światowej.
19.15 Maria Nartonowicz-Kot (UŁ) Podsumowanie.
Słowo o Zakrzewskim jako działaczu polityczno- społecznym.
Dyskusja
20.30 Kolacja i strzemienny!
Wspólorganizatorzy:
Uniwersytet Łódzki
Muzeum Historii Polski
Polskie Towarzystwo Historyczne
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Instytut Pamięci Narodowej
Posiłki i noclegi:
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ,
ul. Kopcinskiego 16/18 Łódź