Nakładem Wydawnictwa La Salette ukazała się książka ks. Józefa Pochwata pt. Misterium iniquitatis. Studium tajemnicy nieprawości w dziełach Jana Kasjana (360-435) (Kraków 2013, ss. 383).

Józef Pochwat, Misterium iniquitatis. Studium tajemnicy nieprawości w dziełach Jana Kasjana (360-435)
Józef Pochwat, Misterium iniquitatis. Studium tajemnicy nieprawości w dziełach Jana Kasjana (360-435)

Spis treści: strona wydawnictwa