Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się książka Andrzeja Piwowara pt. Historia Izraela czasów Starego Testamentu. Od patriarchów do podboju przez Rzymian (Lublin 2013, ss. 260).

Andrzej Piwowar, Historia Izraela czasów Starego Testamentu. Od patriarchów do podboju przez Rzymian
Andrzej Piwowar, Historia Izraela czasów Starego Testamentu. Od patriarchów do podboju przez Rzymian

Więcej informacji: strona wydawnictwa