Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ukazała się książka Sebastiana Rucińskiego pt. Praefecti Praetorio. Dowódcy gwardii pretoriańskiej od 2 roku przed Chr. do 282 roku po Chr. (Bydgoszcz 2013, ss. 799).

Sebastian Ruciński, Praefecti Praetorio. Dowódcy gwardii pretoriańskiej od 2 roku przed Chr. do 282 roku po Chr.
Sebastian Ruciński, Praefecti Praetorio. Dowódcy gwardii pretoriańskiej od 2 roku przed Chr. do 282 roku po Chr.

Więcej informacji: strona wydawnictwa