W drugim zeszycie drugiego tomu (2, 2012) internetowego czasopisma Argument: Biannual Philosophical Journal znajdują się m.in. następujące artykuły: 

  • Kazimierz Mrówka, Piotr Błaszczyk, Podwójna negacja w B 2 poematu Parmenidesa
  • Seweryn Blandzi, Gorgiasza meontologia vs. nihilizm
  • Jan Bigaj, Rola negacji w opisie świata według arystotelesowskiej Metafizyki

Wszystkie teksty dostępne są na stronie czasopisma.