Krakowskie Koło Polskiego Towarzystwa Filologicznego serdecznie zaprasza na wykład pt. Pean czy pajan?, który wygłosi dr Krzysztof Bielawski. Spotkanie odbędzie się dnia 14 maja 2013 o godz. 18.00 w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UJ, sala 0089 (nie 0119, jak podano wcześniej).