W ramach seminarium z zakresu archeologii środziemnomorskiej Instytut Kultur Środziemnomorskich i Orientalnych PAN zaprasza 7 maja 2013 r. na wykład dr Dagmary Wielgosz-Rondolino pt. Nie tylko rzeźby, czyli o modzie na marmur w grecko-rzymskiej Syrii. Seminaria odbywają się we wtorki w godz. 13.15 -14.45 w sali nr 212 Instytutu Archeologii UW w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.


Program majowych wykładów:

seminarium – V.2013.pdf by Classica Mediaevalia et cetera