Ukazał się nr 3 / 2012 czasopisma Wielogłos poświęcony bibliologii oraz edytorstwu, w tym wydaniom tekstów dawnych (Kraków 2013).
W numerze znalazły się artykuły, przekłady i recenzje, m.in.

  • Radosław Grześkowiak, Dezyderata edytora tekstów dawnych: głos minorowy
  • Maria Kozłowska, Między konwencją drukarską a fonetyką dawnego języka
  • Klaudia Socha, Bibliolog na rozdrożu. Jak można dzisiaj badać stare druki?
  • Anthony Grafton, Kodeks w kryzysie. Dematerializacja książki (przekład Michał Choptiany)
  • Janusz S. Gruchała, Tekstologia wyłożona modo italico (O książce Alfredo Stussiego „Wprowadzenie do edytorstwa i tekstologii”)
  • Magdalena Komorowska, Edytorstwo z historią w tle. (O książkach Ann Blair „Too Much to Know..” i Anthony’ego Graftona „The Culture of Correction…”)

Więcej informacji: strona wydawnictwa