W dniach 25-26 kwietnia odbędzie się w Instytucie Języka Polskiego PAN seminarium Connecting Textual Corpora and Dictionaries organizowane w ramach programu COST Action 1005 „Medioevo Europeo”.
Jednym z celów naukowych akcji COST jest opracowanie Wirtualnego Centrum Studiów Mediewistycznych (Virtual Centre of Medieval Studies), które z dotychczas rozproszonych baz danych, kolekcji tekstów i słowników stworzy dojrzałe narzędzie badań piśmiennictwa średniowiecza. Cel ten jednak można osiągnąć wyłącznie, gdy objąć refleksją dotychczas istniejące narzędzia, ale także scenariusze użycia oraz potrzeby użytkowników. Zbliżeniu się do nich służy niniejsze seminarium.
Osoby pragnące wziąć aktywny udział w seminarium, proszone są o kontakt z organizującym seminarium ze strony IJP PAN Krzysztofem Nowakiem (mail: krzysztofn@ijp-pan.krakow.pl, tel. (12) 632-56-62, w. 349). Ze względu na ograniczenia lokalowe i czasowe, organizatorzy zmuszeni są ograniczyć publiczność seminarium do osób chcących w nim aktywnie uczestniczyć. Językami obrad są angielski i francuski.
Program seminarium:

WG3Workshop_ProgramFlyer.pdf by Classica Mediaevalia et cetera

Więcej informacji: strona seminarium