Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum ma zaszczyt zaprosić na wykład otwarty zatytułowany Harmonika Arystoksenosa z Tarentu, czyli antyczny wykład zasad muzyki, który wygłosi dr Anna Maciejewska z Katedry Filologii Klasycznej UŁ. Wykład odbędzie się 24 kwietnia br. o godz. 17.00, w sali seminaryjnej Centrum Ceraneum (sala 1.29, Wydział Prawa i Administracji UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12).