Nakładem Wydawnictwa UMCS ukazała się książka Małgorzaty Łuszczyńskiej pt. Ubi ratio, ibi ius. Doktryna prawna Świętego Tomasza z Akwinu (Lublin 2013, ss. 306).

Małgorzata Łuszczyńska, Ubi ratio, ibi ius. Doktryna prawna Świętego Tomasza z Akwinu
Małgorzata Łuszczyńska, Ubi ratio, ibi ius. Doktryna prawna Świętego Tomasza z Akwinu
Z noty wydawniczej:
Wydawać by się mogło, że na przestrzeni kilkuset lat na temat doktryny św. Tomasza z Akwinu wypowiedziano wszelkie możliwe sądy. Wciąż jednak istnieją warte podjęcia pola badawczej eksploatacji. Refleksja Akwinaty w przedmiocie zagadnień prawnych jest atemporalna i można z powodzeniem włączyć ją do współczesnych debat na temat sprawiedliwości, dobra wspólnego, humanitaryzacji prawa karnego czy relacji prawa naturalnego do prawa stanowionego. Doktrynę prawną Doktora Anielskiego cechuje racjonalizm przejawiający się w procesie tworzenia oraz stosowania prawa. Problematyka związana z prawem stanowi konglomerat poszczególnych zagadnień: począwszy od władzy, która je tworzy, przez kwestię mocy obowiązującej, na cnocie sprawiedliwości skończywszy. W ten sposób tworzy się łańcuch zagadnień prowadzących do poznania „ius” oraz „lex”.
Więcej informacji: strona wydawnictwa