Nakładem Wydawnictwa DIG ukazała się praca zbiorowa pt. Coram Iudicio. Studia z dziejów kultury prawnej w miastach późnośredniowiecznej Polski pod redakcją Agnieszki Bartoszewicz (Warszawa 2013, ss. 166). 

Coram Iudicio. Studia z dziejów kultury prawnej w miastach późnośredniowiecznej Polski
Coram Iudicio. Studia z dziejów kultury prawnej w miastach późnośredniowiecznej Polski

Szczegółowe informacje wraz ze spisem treści znajdują się na stronie wydawnictwa.