Niedawno ukazał się pierwszy tom Szkiców z archeologii Bliskiego i Środkowego Wschodu (Warszawa 2013) wydawanych przez Studenckie Koło Naukowe Starożytnego Bliskiego i Środkowego Wschodu „Szarkun” z Uniwersytetu Warszawskiego. Publikacja ta dostępna jest on-line w formacie pdf [link].