Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego, Polskie Towarzystwo Filologiczne Koło Katowice oraz Koło Młodych Klasyków Uniwersytetu Śląskiego serdecznie zapraszają do udziału w konferencji Antyk na nowo odczytywany, która odbędzie się 17 kwietnia 2013 r. w Katowicach w Sali Rady Wydziału Filologicznego (Plac Sejmu Śląskiego 1, V piętro).
Program konferencji:

 • 8:45 Dr Anna Kucz: Otwarcie konferencji
 • 8:50 Mgr Przemysław Piwowarczyk: Narodziny tradycji chrześcijańskiej
 • 9:10 Łukasz Tomanek: „Opera theologica” Mariusza Wiktoryna jako przykład chrześcijańskiej recepcji neoplatonizmu w IV wieku
 • 9:30 Mgr Monika Mansfeld: Między tradycją a recepcją, czyli o późnośredniowiecznych komentarzach do pism Arystotelesa
 • 9:50 Dyskusja
 • 10:15 Przerwa na kawę
 • 10:25 Dr Iwona Słomak: „Attice dicere est optime dicere” – attycyzm z perspektywy XVII-wiecznej teorii wymowy (casus Kwiatkiewicza)
 • 10:45 Mgr Piotr Pochel: Motywy antyczne w poezji Jana Lechonia. Próba odczytań intertekstualnych
 • 11:05 Dr Patrycja Matusiak: Od Vargi do Papużanki. Łacina w najnowszej literaturze polskiej
 • 11:25 Grzegorz Bartusik: Starogreckość w nowogreckości? Starożytna Grecja a współczesny grecki nacjonalizm
 • 11:45 Dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz, prof. UŚ: Stan i perspektywy rozwoju studiów nad kulturą antyczną w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • 12:05 Dyskusja
 • 12:30 Zakończenie konferencji
 • 12:45 W sali 105 Zebranie członków PTF-u w sprawie CV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego

Plakat konferencji:
[gview file=”http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2013/03/Antyk.pdf”]