Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego, Polskie Towarzystwo Filologiczne Koło Katowice oraz Koło Młodych Klasyków Uniwersytetu Śląskiego serdecznie zapraszają do udziału w konferencji Bios, biograf, biografia. Człowiek starożytny w perspektywie biograficznej na przestrzeni wieków, która odbędzie się 15-16 maja 2013 r. w Katowicach. Informacje organizatorów:
Żywoty wielkich postaci świata antycznego poprzez wieki stanowiły niewyczerpane źródło inspiracji i były odczytywane wedle paradygmatów, które zmieniały się wraz z tendencjami epok i uwarunkowaniami historycznymi. Sposób, w jaki patrzono na daną postać, niejednokrotnie kształtował się proporcjonalnie do wzrostu wiedzy na jej temat. Z drugiej strony zmiany metod badawczych pozwoliły na formułowanie nowych hipotez i wyciąganie odmiennych, zaskakujących wniosków. Pragniemy wspólnie przyjrzeć się metamorfozom, jakim ulegała biografia i w jaki sposób zmieniał się wizerunek wielkich postaci świata starożytnego wraz z ponownymi odczytaniami ich życiorysów. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich przedstawicieli różnych dziedzin szeroko pojętej humanistyki, którzy wraz z nami pragnęliby zgłębić ten temat, szukać w nim inspiracji i pouczenia.

  • Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie tematu wystąpienia wraz z załączonym abstraktem (maks. 2000 znaków) na adres: konferencja.kmkus@gmail.com. Czas przeznaczony na wystąpienie: 20 min. Na zgłoszenia czekamy do dnia 26 kwietnia 2013 r.
  • Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 maja w Katowicach. Będzie ona podzielona na dwa dni, jeżeli zbierze się odpowiednia liczba referentów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w kolejności wystąpień i planie konferencji.
  • Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej ani nie pokrywają kosztów dojazdu i noclegu.
  • Planowany jest druk materiałów pokonferencyjnych.

Więcej informacji: strona Katedry Filologii Klasycznej UŚ oraz facebookowa strona konferencji

Plakat konferencji:

Bios-konferencja.pdf by Classica Mediaevalia et cetera