Nakładem Wydawnictwa KUL ukazały się Problemy etyczne Aleksandra z Afrodyzji w tłumaczeniu i opracowaniu Moniki Komsty (Lublin 2013, ss. 186).

Aleksander z Afrodyzji, Problemy etyczne
Aleksander z Afrodyzji, Problemy etyczne

Z Wprowadzenia Moniki Komsty:

Problemy etyczne są przede wszystkim próbą przybliżenia podstawowych zagadnień Arystotelesowskiej teorii moralności czytelnikowi, który ma już pewną wiedzę o doktrynie perypatetyckiej. Ta wiedza jest może trochę nieuporządkowana i wyrywkowa, dlatego Aleksander, odpowiadając na konkretne pytanie lub wątpliwość, stara się usystematyzować naukę Stagiryty dotyczącą przedmiotu dyskusji. Niniejszy zbiór skoncentrowany jest na dwu zagadnieniach: czym jest przyjemność i jaka jest natura cnoty. Mniej obszernie natomiast został potraktowany temat dobrowolności działania.. Oprócz tego znajdujemy tam rozważania dotyczące pożytku, wstydu i bogactwa. poszczególne teksty nie zostały ułożone w jakimś szczególnym porządku tematycznym i często się zdarza, że problemy dotyczące tego samego zagadnienia zostały rozrzucone po całym dziele. Trzeba jednak zauważyć, że w części pierwszej Problemów etycznych dominują zagadnienia związane z przyjemnością, w drugiej zaś z cnotą.

Strona wydawnictwa: link.