Nakładem Wydawnictwa Scriptum ukazała się książka Katarzyny Kołakowskiej pt. Mit u Empedoklesa (Kraków 2012, ss. 169).

 

Katarzyna Kołakowska, Mit u Empedoklesa
Katarzyna Kołakowska, Mit u Empedoklesa

Z noty wydawniczej:
Autorka podjęła się (…) odczytania pełnej doktryny religijno-filozoficznej Poety-filozofa. (…) dostrzegła, że takie możliwości stwarza kształtująca wyobraźnię poetycką, religijną i filozoficzną Empedoklesa, charakterystyczna dla jego epoki rzeczywistość mityczna. Uwypuklony w tytule książki „Mit” (Mit u Empedoklesa) nie tyle więc jest tu wyznacznikiem problematyki badawczej, co raczej kierunkowskazem metodologicznym, wskazującym na aspekt, poprzez który najpełniej i najlepiej jest rozpoznawalna forma i treść wyłożonej w mityczno-poetyckim języku nauki Empedoklesa. (z recenzji wydawniczej prof. dra hab. Henryka Podbielskiego)

Spis treści w formacie pdf można pobrać tutaj.

Więcej informacji: strona wydawnictwa