Ukazał się VIII tom czasopisma Acta Militaria Mediaevalia wydany pod redakcją Piotra N. Kotowicza przez Muzeum Historyczne w Sanoku, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Komisję Prehistorii Karpat PAU.

Acta Militaria Mediaevalia VIII, 2012
Acta Militaria Mediaevalia VIII, 2012

Spis treści

STUDIA I MATERIAŁY / STUDIES AND MATERIALS

Sergej Yu. Kainov, Swords from Gnezdovo

Tomasz Kurasiński, Kalina Skóra, Militaria z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Radomiu, stan. 4

Vlado Cisar, Jiri Hosek, Petr Zakovsky, A unique finding of a great helm from the Dalecin Castle in Moravia

Holger Gronwald, Old iron – iron fists and other finds from the medieval castle of Cucagna

Christof Krauskopf, Weapon finds from the Gruttpott at Stolpe on the Oder

KOMUNIKATY / ANNOUNCEMENTS

Milena Bravermanova, The so-called armour of St. Wenceslaus ? a historical introduction

Radomir Pleiner, Mail of St. Wenceslaus – Metallography of rings

David Edge, Nicholas Checksfield, Alan Williams, Examination and assessment of the Wenceslaus mail hauberk

Paweł Sankiewicz, Późnośredniowieczny trzewik pochwy miecza z Ostrowa Radzimskiego

Olgierd Ławrynowicz, Mariusz Rychter, Ile wart jest kord z Warty?

KRONIKA / CHRONICLE

Военная археология – nowy rosyjski periodyk poświęcony militariom (Andrzej Janowski)

Międzynarodowa konferencja naukowa: Weapons Bring Peace. Warfare in Medieval and Early Modern Europe, Wrocław. 2-4 grudnia 2012 r. (Arkadiusz Michalak)

Wystawa w Muzeum Miasta Zgierza (Piotr Świątkiewicz)

Nieznane miecze, czyli o jubileuszu Profesora Mariana Gloska (Olgierd Ławrynowicz)

Ogólne informacje o czasopiśmie znajdują się na stronie Muzeum Historycznego w Sanoku.