Nakładem Oficyny Naukowej Polskiego Forum Filozoficznego ukazały się Fragmenty Kratesa w komentowanym przekładzie i opracowaniu Kajetana Wandowicza (Wrocław 2012). 

Krates, Fragmenty
Krates, Fragmenty

 
SPIS TREŚCI:
Wprowadzenie
1. Etyka Kratesowa, „to jest jako się każdy ma na świecie rządzić…” 13
2. Pies dobroduszny 21
3. Uwagi w sprawie tłumaczeń 23
Fragmenty
1. Na Stilpona z Megary 29
2. Na Menedemosa z Eretrii 36
3. O zatrudnieniach Mikkylosa 39
4. Sakwa 47
5. O Wolności 66
6. O niebezpieczeństwach wyszukanego smaku 72
7. O prostym zwyciężaniu biedy 75
8. O prawdziwym bogactwie 77
9. O śmierci 83
10. Na pochlebców 85
11. Hymn do Prostoty 87
12. Wyimek z pamiętnika 91
13. O zwalczaniu pożądania 94
14. Kynicy obywatelami świata 99
15. O wyzwoleniu od majątku 103
16. O starości 109
17. O sile kynizmu 111
18. Modlitwa 114
19. Na gimnazjarchę 122
20. O szaleństwie (incertum) 124
21. O wyobrażeniach (incertum) 128
22. O ludzkiej niewdzięczności (dubium) 130
23. O ozdobach (falsum) — fragment ostatni 132
Apendyks: Kratesa fraszki i poematy w przekładzie wolnym 135
Bibliografia
Opera antiqua citata 139
Zbiory fragmentów 143
Przekłady dzieł antycznych 144
Literatura sekundarna 148
Słowniki i indeksy 150
Inne pisma 151
Indices
Index rerum 153
Index nominum 156
Index locorum 160
Więcej informacji: strona PFF