Nakładem Archiwum Państwowego w Lublinie ukazały się Księgi wójtowsko-ławnicze miasta Lublina z XV wieku w opracowaniu Grzegorza Jawora, Małgorzaty Kołacz-Chmiel, Anny Sochackiej oraz ze wstępem Wydawców i Piotra Dymmela (Lublin 2012, ss. 623, seria: Fontes Lublinenses IV).

Fontes Lublinenses IV: Księgi wójtowsko-ławnicze miasta Lublina z XV wieku
Fontes Lublinenses IV: Księgi wójtowsko-ławnicze miasta Lublina z XV wieku

Z noty wydawniczej:
Wydane księgi miejskie Lublina należą do najstarszych obecnie znanych. Pochodzą z lat 1465-1475 i zawierają dokumentację sądu wójtowsko-ławniczego, głównego organu sądowniczego miasta.
Wydane księgi są najważniejszym źródłem do poznania przeszłości średniowiecznego Lublina, dzięki nim możemy wzbogacić naszą wiedzę o mieście, jego mieszkańcach, problemach wewnętrznych i kontaktach zewnętrznych. Znajdziemy w nich głównie zapisy dotyczące spraw majątkowych mieszczan lubelskich, a więc pożyczek, umów sprzedaży, zapisów testamentowych, poręczeń i inne. Znajdują się też wyroki spraw kryminalnych oraz informacje o corocznych wyborach ławników i wójta sądowego.
Więcej informacji: strona Archiwum Państwowego w Lublinie