Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności w serii „Biblioteka przekładów z literatury starożytnej” (nr 18) ukazały się Pisma egzegetyczne: O powstaniu duszy w Timajosie. Dociekania Platońskie. Rozważania biesiadne (VIII 2) Plutarcha z Cheronei w przekładzie oraz ze wstępem i objaśnieniami Joanny Komorowskiej (Kraków 2012).

Plutarch z Cheronei, Pisma egzegetyczne
Plutarch z Cheronei, Pisma egzegetyczne

Informacje na temat publikacji powinny wkrótce pojawić się na stronie wydawnictwa.