Nakładem Oficyny Wydawniczej ATUT ukazały się Cudowności miasta Rzymu Mistrza Grzegorza w przekładzie i opracowaniu Magdaleny Wolf (Wrocław 2012, ss. 100).

Mistrz Grzegorz, Cudowności miasta Rzymu
Mistrz Grzegorz, Cudowności miasta Rzymu

Z noty wydawniczej:
Cudowności miasta Rzymu to swoisty przewodnik po Wiecznym Mieście napisany przez niejakiego Mistrza Grzegorza. Autor tej nie­zwykle osobistej relacji, wielki miłośnik antyku, odwiedził Rzym pod koniec XII lub w początkach XIII wieku. W powstałym w wyniku tej podróży utworze znaleźć można opisy wielu rzeźb oraz rozmaitych budowli, które miał okazję zobaczyć lub o których czytał. Skupił się jednak wyłącznie na zabytkach starożytnych, pomijając chrześcijań­skie oblicze miasta zupełnym milczeniem. Dzieło Mistrza Grzegorza wraz z legendami i opowieściami dotyczącymi oglądanych cudowno­ści oraz cytatami z rozmaitych pisarzy starożytnych stanowi wyraz fascynacji średniowiecznego autora antyczną przeszłością Rzymu.
Więcej informacji: strona wydawnictwa