Nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK ukazało się drugie wydanie książki  Przemysława Urbańczyka pt. Zdobywcy północnego Atlantyku (Toruń 2012; Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; I wyd.: Wrocław 2004).

Przemysław Urbańczyk, Zdobywcy północnego Atlantyku
Przemysław Urbańczyk, Zdobywcy północnego Atlantyku

SPIS TREŚCI
Wstęp / 7
Rozdział 1. Kontakty transbałtyckie / 13
Rozdział 2. Skandynawia na przełomie tysiącleci / 27
Polityka i gospodarka okresu przedpaństwowego / 28
Wczesne państwa skandynawskie / 37
Rozdział 3. kolonizacja wysp północnego Atlantyku / 59
Wyspy Owcze / 63
Islandia / 69
Grenlandia / 96
Winlandia / 108
Rozdział 4. Kim byli osadnicy? / 113
Rozdział 5. Architektura darniowa / 131
Północnoatlantycka tradycja budowlana / 131
Zagadka prostokątnych połziemianek / 149
Rozdział 6. początek ii tysiąclecia na wschodzie regionu
północnoatlantyckiego / 167
Nowe struktury władzy / 176
Zmiany gospodarcze / 185
Wyzwanie ideologiczne / 190
Własność ziemi i zmiany struktury społecznej / 196
Stosunki etniczne / 203
Rozdział 7. Początek II tysiąclecia na zachodzie regionu.
północnoatlantyckiego / 209
Sagi „Grenlandzkie” / 209
Saga o Egilu i Saga o Njállu / 237
Alternatywna adaptacja środowiskowa – kultury paleoeskimoskie / 242
Rozdział 8. Kryzys i zagłada kolonii grenlandzkiej / 247
Zakończenie / 271
Bibliografia / 275
Summary / 297
Spis ilustracji / 305
Indeks osobowy / 307
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie wydawnictwa.