Nakładem Wydawnictwa UJ w serii “Z dziejów prawa…” ukazała się praca zbiorowa Possessio ac iura in re. Z dziejów prawa rzeczowego pod redakcją Macieja Mikuły, Władysława Pęksy i Kamila Stolarskiego (Kraków 2012, ss. 253).   

Possessio ac iura in re. Z dziejów prawa rzeczowego
Possessio ac iura in re. Z dziejów prawa rzeczowego

Źródło: strona internetowa wydawnictwa.