Nakładem Wydawnictwa Akademickiego Dialog ukazała się książka Bizancjum (ok. 500-1024) pod red. Jonathana Sheparda (przeł. Katarzyna Pachniak, Jan Stanisław Partyka, Robert Piotrowski, Warszawa 2012, ss. 632).

Jonathan Shepard, Bizancjum ok. 500-1024
Jonathan Shepard, Bizancjum ok. 500-1024

Z noty wydawniczej:
Autorzy … omawiają w niej poszczególne okresy dziejów imperium, wszystkie ważne wydarzenia polityczne, militarne, gospodarcze i społeczne oraz istotne spory i kontrowersje religijne.
Praca stanowi … źródło wiedzy nie tylko dla bizantologów, lecz także badaczy historii Trzeciego Rzymu – Rosji, czy orbitujących wokół Bizancjum państw słowiańskich. Jest niezbędną lekturą również dla historyków Kaukazu – Gruzji, Armenii oraz orientalistów zajmujących się dziejami Egiptu, Turcji, Palestyny lub Syrii.
Podręcznik ten – prezentujący najbardziej aktualny stan badań nad wszelkimi aspektami życia w imperium i jego azjatyckich prowincjach – pozwoli dotrzeć do sedna istotnych problemów historii bizantyjskiej i zapoczątkować również w Polsce dyskusję nad wieloma kontrowersyjnymi zagadnieniami.
Więcej informacji: strona wydawnictwa