Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego ukazała się książka Piotra Lewińskiego pt. Neosofistyka. Argumentacja retoryczna w komunikacji potocznej (Wrocław 2012, ss. 336).

Piotr Lewiński, Neosofistyka. Argumentacja retoryczna w komunikacji potocznej
Piotr Lewiński, Neosofistyka. Argumentacja retoryczna w komunikacji potocznej

Z noty wydawniczej:
U większości ludzi termin „sofistyka” nie budzi dobrych skojarzeń – najczęstsze to: manipulacja informacją, dezinformacja, posługiwanie się półprawdami, relatywizm etyczny. Z drugiej strony, greccy sofiści są uważani za prekursorów pedagogiki, psychologii społecznej i teorii komunikacji. Sofiści zakładali szlachetny cel działań komunikacyjnych: miały one służyć pożytkowi i dobru państwa i jego obywateli. Sofistyka jest więc pochodną demokracji, daje bowiem pierwszeństwo sztuce perswazji nad siłą fizyczną i militarną. Jest to umiejętność wywierania wpływu na ludzi, możność decydowania we własnych sprawach oraz panowanie nad innymi.
W ostatnich czasach można zauważyć wyraźny zwrot w nauce w kierunku rehabilitacji retoryki sofistycznej. Dla wielu autorów neosofistyka, czyli „sofistyczna retoryka” oznacza istną oazę pomysłów na współczesne teorie dyskursu, kompozycji i argumentacji, dla innych stanowi antyczne źródło liberalizmu i filozofii postmodernistycznej.
Więcej informacji: strona wydawnictwa