Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazała się książka Vademecum historyka mediewisty pod redakcją Jarosława Nikodema i Dariusza Andrzeja Sikorskiego (Warszawa 2012, ss. 770).

Vademecum historyka mediewisty
Vademecum historyka mediewisty

Z noty wydawniczej:
Książka zawiera najważniejsze informacje z zakresu zagadnień ogólnych, warsztatu badacza, nauk pomocniczych, źródłoznawstwa, historiografii, hagiografii, najnowszych kierunków badawczych, historii sztuki czy prawa w epoce średniowiecznej. Odrębny rozdział został w nim poświęcony historiografii Polski średniowiecznej. Osobną częścią podręcznika jest przewodnik bibliograficzny, składający się z bibliografii rozumowanych poszczególnych krajów, regionów i wybranych problemów średniowiecza.
Więcej informacji: strona wydawnictwa