Nakładem Towarzystwa Wydawniczego Historia Iagellonica ukazała się książka Andrzeja Gillmeistera i Danuty Musiał pt. W cieniu Kapitolu. Religia starożytnych Rzymian (Kraków 2012, ss. 120).

Andrzej Gillmeister, Danuta Musiał, W cieniu Kapitolu. Religia starożytnych Rzymian
Andrzej Gillmeister, Danuta Musiał, W cieniu Kapitolu. Religia starożytnych Rzymian

Fragment wstępu:

„Rzymianie wierzyli w istninie bogów oraz w skuteczność kierowanych do nich ofiar i modlitw. W ich oczach, powstanie i wielkość Rzymu nie mogła być inaczej wyjaśniona, jak przez przychylność bogów usatysfakcjonowanych kultem. Bogowie opiekowali sie Miastem i zapewniali mu wieczną chwałę. Powinności religijne były częścią dziedzictwa kulturowego i przekazywane były z ojca na syna, obywatela na obywatela.”

Źródło: strona internetowa wydawnictwa.