Ukazał się nr 2(6)/2011 czasopisma Linguistica Copernicana (Toruń 2012, ss. 349). W numerze znalazły się m.in. rozprawy:

  • Piotr Sobotka, Historia badań etymologicznych w świetle koncepcji i metod współczesnej lingwistyki. Etymologizowanie Yāski i Platona
  • Dawid Lipiński, Pole semantyczne choroby w De civitate Dei Augustyna z Hippony.

Artykuły można pobrać za darmo ze strony czasopisma

Share this...