Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się książka Jana Kucharskiego pt. Pieśń Erynii. Język zemsty i jej figury w antycznych tragediach rodu Atrydów (Katowice 2012, ss. 292).

Jan Kucharski, Pieśń Erynii

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie wydawnictwa, gdzie udostępniono również spis treści, słowo wstępne i streszczenie w formacie pdf [bezpośredni link].