9 listopada 2012 r. w Lublinie odbędzie się konferencja naukowa pt. Antyczna i bizantyńska sztuka kulinarna zorganizowana przez Katedrę Historii Bizancjum, Katedrę Historii Kościoła w Starożytności Chrześcijańskiej KUL oraz Zakład Historii Starożytnej UMCS. Otwarcie sympozjum o godz. 9.00 w gmachu KUL, Collegium JP II, aula 1031.
Plakat 09112012