Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do udziału w konferencji Antyk. Tradycja i recepcja, która odbędzie się 22 lutego 2013 r. w Katowicach.
Informacje organizatorów:
Terminy „tradycja” i „recepcja” funkcjonują w badaniach nad dziedzictwem Grecji i Rzymu jako para uzupełniających się przeciwieństw. O ile „tradycja” kieruje uwagę na antyczne źródło badanego motywu uznając jego zasadniczą tożsamość i niezmienność w późniejszych odwołaniach, nawiązaniach i cytowaniach, o tyle „recepcja” widzi w podróży antycznego wątku cykl przemian, w trakcie których „oryginał” wchodzi w grę z nowymi kontekstami i ulega przekształceniom. Spotkanie, na które zapraszamy, chcemy poświęcić rozmowom dotyczącym przybliżeniu tego, jak rozumieć te dwa podstawowe pojęcia oraz jak interpretowane są one w literaturoznawstwie, a jak w językoznawstwie. Zajmujące wydają się też przykłady występowania, reinterpretacji lub zachowania w niezmienionym kształcie antycznych motywów, myśli, zjawisk językowych w kulturach i językach nowożytnych. Do udziału zapraszamy badaczy/ki różnych specjalności, które łączy refleksja nad rytmem życia kulturowych treści antyku.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń wraz z krótkim argumentum planowanego wystąpienia oraz informacją o potrzebie skorzystania ze sprzętu multimedialnego do 6 stycznia 2013 r. na jeden z adresów mailowych organizatorów lub na adres Katedry (z dopiskiem Antyk. Tradycja i recepcja).
Decyzje o przyjęciu referatów zostaną przesłane do 13 stycznia 2013 r.
Wystąpienia konferencyjne zostaną opublikowane w tomie Scripta Classica.
Organizatorzy nie przewidują kosztów konferencyjnych.

Organizatorzy konferencji:
dr hab. Tomasz Sapota (tomasz.sapota@us.edu.pl)
dr Anna Szczepaniak (anna.szczepaniak@us.edu.pl)

Informacje: Katedra Filologii Klasycznej UŚ
Do pobrania: informacja organizatorów