Na stronie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych PAN publikowana jest stopniowa cała kartoteka Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce, tj. zbiór ekscerptów z piśmiennictwa średniowiecza i wczesnego renesansu będących podstawą źródłową tegoż słownika. Oprócz ekscerptów w układzie alfabetycznym, kartoteka zawiera również wynotowane w toku prac nad słownikiem polonizmy i kalki polsko-łacińskie, które mogą stać się podstawą dalszych badań. Dostęp do kartoteki jest darmowy.